Почетна / Вести /Обавештење и измена конкурсне документације у поступку јавне набавке путничког возила - комбија

Обавештење и измена конкурсне документације у поступку јавне набавке путничког возила - комбија

На основу члана 63.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС ,бр.124/12, 15/15,68/15)

ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ
Цара Душана 143, Београд

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о продужењу рока за подношење и отварање понуда

у Позиву за подношење понуда и конкурсној документацији у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку путничког возила-комбија објављени рок за подношење понуда и рок за отварање истих се продужава.
Рок за подношење понуда : Понуђачи су обавезни да понуде доставе поштом или лично закључно са 12.06.2017. године до 12,00 часова.
Поступак јавног отварања понуда обавиће се дана 12.06.2017.године по истеку рока за предају понуда са почетком у 16,30 часова у просторијама наручиоца.

КОМИСИЈА НАРУЧИОЦА У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ


СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА-КОМБИЈА (ЈН БР. 1.1.6.)

Предмет: измена конкурсне документације у складу са чл.63. став 1. Закона о јавним набавкама

У поступку јавне набавке путничког возила -комбија Наручилац врши измену конкурсне документације у делу техничких спецификација тако што се мења боја возила те уместо “плава металик” иста гласи “тамно сива металик”.

Нови рок за предају понуда је 12.06.2017. до 12,00 сати а јавно отварање понуда ће се обавити истог дана са почетком у 16,30 сати.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

КОМИСИЈА НАРУЧИОЦА У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ