Почетна / Делатности/Стручне службе

Стручне службе

детаљније »Библиотекар

Библиотека"Петар Песић"

Почетак рада библиотеке може се повезати са оснивањем Завода за слепе и глуве инвалиде 1917. године у Бизерти (Тунис). Како би школа започела с радом Вељко Рамадановић приступа изради првог уџбеника за слепе.

детаљније »Лoгoпeд

Логопедски рад у школи укључује децу са говорно-језичким и комуникативним тешкоћама на предшколском и основношколском узрасту.

детаљније »Психолог

Психолошка процена – ради праћења напредовања и развоја ученика, адаптације на школу и дом, професионалне оријентације, преласка са једно…

детаљније »Социјални радник

Учествује у стварању оптималних услова за адекватно одрастање и сазревање ученика, превентивно делује, прати и јача компетентности…