Почетна / Делатности/Средња школа

Средња школа

детаљније »Једногодишње оспособљавање за рад

Настава се одвија у преподневној смени. Предметна настава се организује у кабинетима, а практична…

детаљније »Пакер – II степен

Пакер – II степен

Настава се одвија у преподневној смени. Предметна настава се организује у кабинетима, а практична настава…

детаљније »Биротехничар IV степен

Биротехничар

У нашој школи 2000. године је отворен смер “Биротехничар”. Уписом у правно-биротехничку школу ученици са оштећеним…

детаљније »Ванредно образовање, доквалификација и преквалификација

Организује се за ученике оштећеног вида који нису у могућности да редовно похађају школу или жел…

детаљније »Специјализација, пословни секретар

V степен специјализација – једна година. Циљ образовања је стручно оспособљавање кандидата за вршење послова и радних задатака пословног секретара…

детаљније »Teхничар ПТТ саобраћајa - IV степен