Почетна / О школи/О школи /Школски календар

Школски календар


  Датум

Дан

Активности

01.09.2016.

четвртак

Први наставни дан у првом полугодишту

27.09.2016.

уторак

Крстовдан-домска слава

10.11.2016.

четвртак

Одлазак ученика из Дома после наставе

11.11.2016.

петак

Државни празник-нерадни дан

13.11.2016.

недеља

Долазак ученика Дом

14.-17.11.2016.

 

Први класификациони период за ОШ и СШ

10.12.2016.

субота

Наставни дан по распореду за уторак

13.12.2016.

уторак

Дан школе

30.12.2016.

петак

Одлазак ученика из Дома после наставе

02.01.2017.-03.01.2017.

 

Државни празник – нерадни дани

04.01.2017.-06.01.2017.

 

Први део зимског распуста

08.01.2017.

недеља

Долазак ученика у Дом

24.01.2017.

уторак

Наставни дан по распореду за петак

23.-26.01.2017.

 

Други класификациони период за ОШ и СШ

27.01.2017.

петак

Школска слава Свети Сава – радни дан

27.01.2017.

петак

Завршетак наставе на крају првог полугодишта
Родитељски састанци и подела књижица. Одлазак ученика из Дома после наставе.

30.01.-10.02.2017.

 

Други део зимског распуста

12.02.2017.

 

Долазак ученика у школу

13.02.2017.

понедељк

Први наставни дан у другом полугодишту

15.-16.02.2017.

 

Државни празник – нерадни дани

03.–06.04.2017.

 

Трећи класификациони период за ученике осмог разреда, осмог ЛМР, IIп и IV Б

12.04. 2017.

среда

Одлазак ученика из Дома после наставе

13.-17. 04. 2017.

 

Пролећни распуст

17. 04. 2017.

понедељак

Долазак ученика у Дом

18.-20.04.2017.

 

Трећи класификациони период за ученике OШ и СШ

28.04.2017.

петак

Одлазак ученика из Дома после наставе

01.– 02. 05. 2017.

 

Државни празник – нерадни дани

02. 05. 2017.

уторак

Долазак ученика у Дом

17.05.2017.

среда

Екскурзија за ученике OШ и СШ

20.05.2017.

субота

Наставни дан по распореду за среду

30.05.2017.

уторак

Завршетак другог полугодишта за осми разред, осми ЛМР, IIп и IV Б.

31.05.-01.06.2017..

 

Четврти класификациони период за осми разред, осми ЛМР, II П и IV Б

07.06. 2017.

среда

Родитељски састанци и подела сведочанстава и књижица за осми разред и осми ЛМР

09.-13. 06.2017.

 

Матурски испит IV Б

09.-12.06. 2017.

 

Полагање завршног испита за ученике другог разреда СШ занимање пакер

12.-13.06. 2017.

 

Четврти класификациони период за ученике ОШ

13.06. 2017.

среда

Завршетак наставе на крају другог полугодишта за ученике ОШ. Родитељски састанци. Одлазак ученика из Дома после наставе.

14.-16.06. 2017.

 

Полагање завршног испита за ученике осмог
и осмог ЛМР разреда

20.06. 2017.

уторак

Завршетак наставе на крају другог полугодишта за ученике СШ.
Родитељски састанци, подела сведочанстава. Одлазак ученика из Дома после наставе.

21.-22.06. 2017.

 

Четврти класификациони период за ученике СШ

28.06.2017.

среда

Подела књижица и сведочанстава за ученике ОШ И СШ

Календар за 2015/2016.годину